Prezentare

Facultatea de Științe Economice a fost şi este conştientă şi pe deplin responsabilă de necesitatea pregătirii profesionale a studenţilor ce urmează cursurile acestei specializări. A angajat şi promovat cadre didactice după criteriul competenţei profesionale, a asigurat baza materială necesară şi a recrutat studenţii pe bază de concurs.

 

MISIUNE

Misiunea Facultății de Științe Economice este de a oferi programe de învățământ de licență și masterat în sfera economiei și managementului, astfel încât absolvenții să dobândească cunoștințe profesionale de specialitate și experiență practică care le va permite să devină competitivi pe piața forței de muncă, și totodată și persoane utile societății și responsabile social.


Departamente

 

  • Departamentul de Economie și Management

Studii de licenţă

  • Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Specializarea: Management
  • Specializarea: Finanţe şi bănci

Studii de masterat

  • Managementul dezvoltării afacerilor